Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 12, 2011
Image Size
392 KB
Resolution
1000×1100
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,583
Favourites
284 (who?)
Comments
64
Downloads
22
×
2011 by Wlotus-2307 2011 by Wlotus-2307
It seems that I'm so lazzy in the end of this year '_____', erm... Hope I'll be harder in next year -_-''

Hông tiến bộ ǵ hết, đă vậy càng về cuối năm càng ẩu dần .___.'''
.
.
.
.
.


Ít ra cũng tự an ủi rằng nhiều chanh màu hơn năm ngoái =]]


Blank meme: [link]
2010:
Add a Comment:
 
:iconcanka-sama:
canka-sama Featured By Owner Feb 18, 2013   Filmographer
im february ^_' !
Reply
:iconakareikou:
AkaReikou Featured By Owner Jul 16, 2012   Traditional Artist
wow! so awesome!!!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Aug 28, 2012
Omg I'm sp suprise to know so many people congrate me on DA ;A;. I was so busy and not online for a long time. Thank youuuuuu so much dear :iconasdfghplz:
Reply
:iconakareikou:
AkaReikou Featured By Owner Aug 28, 2012   Traditional Artist
wwwaahhh!you replied! your so welcome! you're one of my idols here on DA!do you have some fans club XD? *if you do please inform me;I would like to join hehehe* :iconloveitplz:
Reply
:iconnoireia:
Noireia Featured By Owner Apr 20, 2012
Tranh của cậu có bước chuyển từ từ nhỉ :-?
Không có bước nhảy vọt nhưng vẫn đợp lắm XD
Cơ mà tháng cuối nhảy qua vẽ máy đó à XD
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jun 9, 2012
Uhm, tớ lười vẽ lắm nên cả năm chả hề tiến bộ, tháng cuối lại c̣n đi lùi nữa ; ;,
Reply
:iconnoireia:
Noireia Featured By Owner Jun 12, 2012
Ḿnh có khác ǵ đâu XD
Năm nay ôn thi đh có lên được ǵ đâu XD
Nói chung là cố đc chừng nào hay chừng nấy XD
Tự tin lên XD
Reply
:iconstuffbunny105:
StuffBunny105 Featured By Owner Jan 17, 2012  Student Artist
............thang 12 can zay ban?thang mot ve dep te'
Reply
:iconxxrevolutionaryxx:
XxRevolutionaryxX Featured By Owner Jan 9, 2012  Hobbyist Traditional Artist
*WishList!*
Reply
:iconedelweiss-ix:
Edelweiss-IX Featured By Owner Dec 21, 2011  Hobbyist
Your art is beautiful all the year :D
Reply
Add a Comment: