Shop Mobile More Submit  Join Login
Batterfield's flower photo by Wlotus-2307 Batterfield's flower photo by Wlotus-2307
A commission I've finished :p. But I don't have scanner until I come back to the city lol. I hope the photo is qualified enough :p.
Add a Comment:
 
:iconxxrevolutionaryxx:
XxRevolutionaryxX Featured By Owner Dec 6, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Just beautiful. I think it's nice to see it in its natural habitat :)
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Dec 10, 2013
Thank you ^^
Reply
:iconavalhm:
avalhm Featured By Owner Oct 16, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Amazing! You should make a tutorial XD
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 19, 2013
Thank you so much ^^. Hmmm I may try one when I have time :p
Reply
:iconadamexe20a:
adamexe20a Featured By Owner Oct 15, 2013  Hobbyist Traditional Artist
amazing as always...
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 19, 2013
Thank you :hug:
Reply
:iconattackteddy:
AttackTeddy Featured By Owner Oct 8, 2013  Student General Artist
This is amazing! :D (Big Grin) Beautiful tone :happybounce: !!! It makes me want to learn to use watercolours more!! Your chosen colours are PERFECT! Clap 
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 11, 2013
Thank you so much dear ;w;!
Reply
:iconsuperjustinbros:
Superjustinbros Featured By Owner Oct 6, 2013  Hobbyist Digital Artist
Darn, that's a wonderful piece. :wow:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 11, 2013
Thank you so much :hug:
Reply
:iconsuperjustinbros:
Superjustinbros Featured By Owner Oct 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
You're welcome.
Reply
:iconkandasama:
kandasama Featured By Owner Oct 3, 2013  Student Traditional Artist
ô giấy gì đây bạn, nhìn láng mượt nõn nà quá *_*
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 11, 2013
Con cá vàng đó bợn, nhìn nó láng mượt quá có lẽ là vì.... mềnh ngâm lâu quá, vân giấy nó mòn bớt đó mà :lol:
.....
Đùa thôi chứ vì hình chụp  nên vân nó bị mất đó mà :))
Reply
:iconbigrice:
BigRice Featured By Owner Oct 2, 2013
wow amazing <3
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 11, 2013
Thank you ^^
Reply
:iconloverivaille:
LoveRivaille Featured By Owner Oct 2, 2013
Đẹp quá o.o, hộp màu của bạn thích quá, màu gì ý bạn, mua đâu chỉ mình với?
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
Màu leningrad, mấy cửa hàng họa phẩm ở hcm đều có đó bạn :).
Reply
:iconrozen-guarde:
Rozen-Guarde Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist General Artist
Damn this is so cool! :thumbsup:  Awesome work!  :D
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
Thank you so much >___<
Reply
:iconrozen-guarde:
Rozen-Guarde Featured By Owner Oct 2, 2013  Hobbyist General Artist
You're welcome!  :happybounce:
Reply
:iconnanathatha:
NanaThatha Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist General Artist
cool
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
Thank you :hug:
Reply
:icondenya-chan:
denya-chan Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Gurl you rock with watercolours!!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
^^
Reply
:iconmeomeongungu:
meomeongungu Featured By Owner Oct 1, 2013  Student General Artist
lâu lâu tung chưởng, thiên hạ điên đảo _(: 3 _/Z)_
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
Thiên hạ ở đâu, vui lòng chỉ ra :v?
(ra em còn hoạt động dA *ôm cứng* ; ;)
Reply
:iconmeomeongungu:
meomeongungu Featured By Owner Oct 2, 2013  Student General Artist
thiên hạ chính là dA đây, vừa úp phát tranh lên popular còn gì ; ; "

lâu lâu em mới mò vào dA, thò mặt vào phát thấy tranh ss lên đầu liền cắp mông đi ra luôn _( : 3 _/Z)_
Reply
:iconbroadshore:
Broadshore Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
Great job girl! :D
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
Thank you dear :D
Reply
:iconsaeideh69:
saeideh69 Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist General Artist
what is your camera model & your scanner model?
I tryed both on my watercolors & they both socks :(
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 11, 2013
I used Samsung model on my camera and CanonSlide scanner. I don't know exactly what model on my Samsung camera, I'll look at it and tell you later :lol:
Reply
:iconsovoy21:
Sovoy21 Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist General Artist
it's so beautiful! :love: Love the shading + lighting, and all those details *__*
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
Thank you so much dear :love:
Reply
:iconsovoy21:
Sovoy21 Featured By Owner Oct 4, 2013  Hobbyist General Artist
You're very welcome! :)
Reply
:iconcute-heart:
Cute-Heart Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
amazing !
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
Thank you so much >---<
Reply
:iconshiisa-sa:
Shiisa-sa Featured By Owner Oct 1, 2013  Student Traditional Artist
It's very nice.
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
Thank you :hug:
Reply
:icongwendolyn12:
Gwendolyn12 Featured By Owner Oct 1, 2013  Professional Traditional Artist
which watercolor brand you use?:D
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 2, 2013
I used leningrad watercolor ^^
Reply
:iconshelter85:
Shelter85 Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Amazing! I love it :shout:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 1, 2013
Thank you ^-^
Reply
:iconsan96199:
San96199 Featured By Owner Oct 1, 2013
detail >.<

Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 1, 2013
:D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 1, 2013
Image Size
435 KB
Resolution
800×1177
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,885
Favourites
483 (who?)
Comments
44
Downloads
15
×