Shop Mobile More Submit  Join Login
. Rendezvous . by Wlotus-2307 . Rendezvous . by Wlotus-2307
Commission for :iconnana-blank:.

Thank you for commissioned me ^^. Hope you like it :hug:


Well, the flower is pink weigela, not peach blossom :invisible:. Có vẻ như ḿnh vẽ bông nào 5 cánh là giống hệt nhau hết th́ phải :|

Loạng sáng rồi, một phút lầm lỡ đă làm loang màu thành kinh dị. Amen, con thiệt tội lỗi :invisible:_____________________
:shamrock: My commission: [link]
Add a Comment:
 
:iconsam262:
Sam262 Featured By Owner Nov 22, 2013
beautiful ... she is waiting for some one .. Lovely pic
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Nov 22, 2013
Thank you so much :hug:
Reply
:iconavianpain:
AvianPain Featured By Owner May 8, 2012  Hobbyist General Artist
I love her expressions!? Beautiful!
Reply
:iconmisarieski:
misarieski Featured By Owner Mar 28, 2012  Hobbyist Photographer
She has such a beautiful face yet why doesn't she smile?
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jun 9, 2012
Hello! Sorry for the late reply ;w;. Uhm in this picture, she's nostalgic about her friend, so she's sad :D
Reply
:iconmisarieski:
misarieski Featured By Owner Jun 10, 2012  Hobbyist Photographer
It's okay :)
Oh. I see :D
Reply
:iconswetochik:
Swetochik Featured By Owner Jul 20, 2011
aww so beautiful! :3
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jul 20, 2011
Thank you :hug:
Reply
:iconangievx:
AngieVX Featured By Owner Jul 19, 2011  Student General Artist
I like the emotions here!
Reply
:iconxxrevolutionaryxx:
XxRevolutionaryxX Featured By Owner Jun 6, 2011  Hobbyist Traditional Artist
it's so amazing i want to cry. but in a good way :')
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jun 9, 2011
Thank you *A*
Reply
:iconmokonochan:
Mokonochan Featured By Owner Jun 1, 2011  Student Digital Artist
ḿnh không tưởng tượng được cái màu xanh-lá-cây-nhưng-hơi-đen là cái ǵ :iconrinishappyplz:

Btw, vẫn rất đẹp:iconilikethisplz:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jun 3, 2011
Là cái... màu-xanh-đen chứ cái ǵ :rofl:
Thankie :glomp:
Reply
:iconmokonochan:
Mokonochan Featured By Owner Jun 3, 2011  Student Digital Artist
i like cái cửa XD
Reply
:iconichara:
ICHARA Featured By Owner May 30, 2011  Hobbyist Traditional Artist
beautiful coloring!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jun 3, 2011
:XD:
Reply
:icondeviouswitch:
DeviousWitch Featured By Owner May 28, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Woah, that's beautiful beyond words!=D :love:
I love the coloring.^^
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 28, 2011
Thank you >w<
Reply
:icondeviouswitch:
DeviousWitch Featured By Owner May 31, 2011  Hobbyist Traditional Artist
np :)
Reply
:iconsky-san:
Sky-san Featured By Owner May 26, 2011
Beautiful!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 26, 2011
Thank you ^^
Reply
:iconsky-san:
Sky-san Featured By Owner May 28, 2011
Have you some lessons your arts? ^^
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 28, 2011
What are you wanting here :D?
Reply
:iconsky-san:
Sky-san Featured By Owner May 28, 2011
stages of work :3
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 28, 2011
Pencil work or colored work :"3?
Reply
:iconsky-san:
Sky-san Featured By Owner May 29, 2011
colored work ^^
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jun 3, 2011
Erh... Just use light color and put it in 2 or 3 layer, not too much :giggle:
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner May 25, 2011  Student Traditional Artist
lên tay nhanh quá a~~~
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 26, 2011
Cảm ơn nàng. May mắn thôi :laughing:
Reply
:iconleg-o-lass:
leg-o-lass Featured By Owner May 25, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Wow, this is stunningly beautiful! I love the gentle colours :heart:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 26, 2011
Thank you <3!!!
Reply
:iconoodevaoo:
oODevAOo Featured By Owner May 25, 2011
*shock*

*tui than*

ps: thich nhat cai khung cua so :heart:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 26, 2011
*ôm ôm*
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner May 25, 2011
wow, so beautiful:heart:
I love the light colours:)
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 25, 2011
Thank you <3!
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner May 25, 2011
you're welcome dear:hug:
Reply
:iconuruno-morlith:
Uruno-Morlith Featured By Owner May 25, 2011  Professional Digital Artist
watercolor here is light, beautifully turned out)
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 25, 2011
Thank you so much ^^
Reply
:iconyuuki-ri:
yuuki-ri Featured By Owner May 25, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Very beautiful patterns on the window frame :heart:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 25, 2011
Thank you :hug:
Reply
:iconxxxrealiesxxx:
XxXreaLIESxXx Featured By Owner May 25, 2011
Cái khóm hoa gần cửa sổ cô chịu tỉa r mới thả dần về sau th́ đẹp hơn, nh́n như vầy loạn quá ^^"
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 25, 2011
Uh. Điều hối hận nhất của tôi đó ; ;
Reply
:iconaelcharya:
Aelcharya Featured By Owner May 25, 2011  Hobbyist General Artist
Wonderful! Love the details on the window and the flowers, omg, THE FLOWERS!!!!

:heart:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 25, 2011
Thank you dear <3
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner May 25, 2011  Student
Ngày càng trâu ḅ nhóe :p
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 25, 2011
Nàng nói ai vợi O.O
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner May 25, 2011  Student
nàng chứ ai ;A; muốn gọi trâu hay là ḅ đây? ...
giờ này c̣n chưa đi ngủ hả ? sao dân t́nh hoạt động về đêm vậy không biết ...
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 25, 2011
Sao lại là ta :o? Ta là... dê mà :roll:

Ngồi đồng từ 2h chiều tới 12h đêm, vẽ xong hí hửng đi scan để up th́ máy scan không vô điện :|. Ta đang muốn đập đầu đây :cries:
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner May 25, 2011  Student
Hèn chi hám zai đến thế :laughing: ... thôi đổi ḍng đi là được rồi đó... không thích trâu ḅ th́ khủng long nha :rofl:

... Tội nghiệp nàng ...
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner May 26, 2011
Ta sinh 91, Dê thôi, không con nào khác hết :lmao:

Hôm nay nó vẫn không vô điện ="=
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 24, 2011
Image Size
470 KB
Resolution
700×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,564
Favourites
377 (who?)
Comments
125
Downloads
94
×