Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 2, 2012
Image Size
319 KB
Resolution
750×1135
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
13,602
Favourites
1,996 (who?)
Comments
204
Downloads
190
×
:SS: Klowncar by Wlotus-2307 :SS: Klowncar by Wlotus-2307
Edited: OMG O_o''! Thank you :iconkirlain: and :iconnyiana-sama: for the DD :icontearplz:
___________________________
From :iconsecretly-santa:
Hello :iconklowncar:! I'm your secret santa in this year *A*!
Hope you like it ;w;!!!!

Char: Nol @ =KlownCar and Aleister @ =Mirur

And... I'm sorry if the color isn't like original, espacially their hair ;w;!!! I was ill when I painted it and scanner kill color too :icontearplz:Tối 1 tây, sốt 38 độ rưỡi, nước mũi nước mắt chảy lèm nhèm, cái đầu th́ đánh trống biểu t́nh inh ỏi cũng phải ráng lết tô qua 2 tây cho xong Tất cả chỉ v́ cái deadline 3 tây mà cố quá (rồi thành quá cố luôn). Mầu phăng ẩu tả, giấy th́ trống hoác rồi lên pê ẹt tẹt ga (btw, cái lệnh auto color thật là ḱ diệu O.O). H lết lên dA th́ thấy cái deadline đă được sửa đến 10/1 :|!!!!!!!!!!!!!!!
WTF @#$%&*(#$%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Add a Comment:
 

Daily Deviation

Given 2012-01-28
:SS: Klowncar by *Wlotus-2307

The suggester says: "There is an AMAZING amount of rose detail, and good character expressions that pull the entire drawing together." ( Suggested by Kirlain and Featured by Nyiana-sama )
:iconfishofglass:
fishofglass Featured By Owner Nov 4, 2013
Very interesting and beautiful work!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Nov 8, 2013
Thank you :love:
Reply
:iconjoeltonongkh:
joeltonongkh Featured By Owner Feb 23, 2013
Impressive composition and detailing. blow me away.
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Feb 26, 2013
Thank you so much :heart:
Reply
:icontearsofdevil:
tearsofdevil Featured By Owner Jun 17, 2012
mấy cái bông ~ :love:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jul 16, 2012
Lâu quá k gặp ông o_O". Tưởng mất tích rồi :"D.

Thanks nhé :glomp:
Reply
:icontearsofdevil:
tearsofdevil Featured By Owner Jul 19, 2012
hỵ hỵ ...lo DH xog giồi th́ tái xuất :))
Reply
:iconavianpain:
AvianPain Featured By Owner May 8, 2012  Hobbyist General Artist
So detail! AWESOME!!?
Reply
:iconyaoistaloca2:
yaoistaloca2 Featured By Owner Mar 7, 2012
mola
Reply
:iconiraya0212:
iraya0212 Featured By Owner Feb 11, 2012  Student General Artist
ôi cậu tô màu nước tuyệt quá đi >w<
nh́n thích thật :love:
Reply
Add a Comment: