Shop Mobile More Submit  Join Login
Sereena by Wlotus-2307 Sereena by Wlotus-2307
Sub commission for :iconstarsophi:. Her beautiful OC Sereene.
Thank you again for commission me dear :hug:. Hope you'll like it ;w;!

Btw, I'm sorry for the late replies these days ^^;. And... please ignore about the anatomy, I know it has many mistake lol
Add a Comment:
 
:iconthegeniuswizard:
TheGeniusWizard Featured By Owner Nov 25, 2013
Pretty
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Dec 10, 2013
Thank you so much ;w;!
Reply
:iconfishofglass:
fishofglass Featured By Owner Oct 19, 2013
good!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Oct 23, 2013
Thank you ^^
Reply
:icondeadwoodkimono:
DeadwoodKimono Featured By Owner May 29, 2012
Wow, this looks beautiful.
I love the details.
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jun 9, 2012
Thank you so much :hug:
Reply
:iconkyoluna:
kyoluna Featured By Owner Apr 16, 2012  Hobbyist Artist
beautiful
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jun 9, 2012
Thankie :D
Reply
:iconguelpacq:
guelpacq Featured By Owner Mar 31, 2012  Student
That really is beautiful and I don't really see any anatomy errors. Good work!
Reply
:iconfrostynightsky:
FrostyNightSky Featured By Owner Mar 13, 2012  Hobbyist Traditional Artist
I really like your art. I hope you can join my group.
[link]
I would be glad to have such talented artist in my group.
The whole purpose behind it is to promote those anonymous yet skilled artists. However, that cannot be done if there are so little members. That's why I'm trying hard to get people.
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 20, 2012
Thank you so much for the invite ^^. I'm definity join it xDDD
Reply
:iconfrostynightsky:
FrostyNightSky Featured By Owner Mar 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
ty so much for your support.
Reply
:iconkamikiri8246:
KamiKiri8246 Featured By Owner Mar 12, 2012  Hobbyist General Artist
Ooh, so pretty!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 20, 2012
Thank you ^^
Reply
:icontheaimandps:
THEAIMANDPS Featured By Owner Mar 12, 2012  Hobbyist Digital Artist
beautiful! :)
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 20, 2012
Thank you ^^
Reply
:icontheaimandps:
THEAIMANDPS Featured By Owner Mar 20, 2012  Hobbyist Digital Artist
you`re welcome :D
Reply
:iconcatssssssssss:
catssssssssss Featured By Owner Mar 11, 2012
I like your Drawing ^-^
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 20, 2012
Thank you ^^
Reply
:icondestinykiller12:
destinykiller12 Featured By Owner Mar 9, 2012  Student Writer
<3 <3 !!!!!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 20, 2012
:XD::XD::XD:
Reply
:iconedelweiss-ix:
Edelweiss-IX Featured By Owner Mar 8, 2012  Hobbyist
I don't notice any anatomy's probleme XD She's pretty ;) Is she a sort of priestess ?
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 20, 2012
Thank you so much dear ;w;! Erh I don't know exactly, maybe she is xDDD
Reply
:iconedelweiss-ix:
Edelweiss-IX Featured By Owner Mar 22, 2012  Hobbyist
You're welcome ;) I thought that because of her outfit XD
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Mar 8, 2012
bạn!!!! Sao toàn vẽ gái vợi?????? zai đẹp của mền đâu?????????? :matteo::matteo::matteo:
btw, bạn vẽ quần áo phong phú quá, chả bù mền :O:O
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 8, 2012
Th́.... khách người ta toàn kêu mềnh vẽ gái mà :confused: Mà zai nào của bạn vợi :O?

Quần áo mềnh.... phịa trên nền quần áo của OC bởn gốc đấy chứ, phong phú cái ǵ, k bị bạn ấy bắt bẽ là may rồi :confused:
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Mar 13, 2012
đúng ha, mà bạn vẽ random cũng toàn vẽ gái :O
tất cả giai đẹp trên đời đều là...của mền a :flirty:

cái đó gọi là tiếp thu có chọn lọc và cải tiến, như mền là mền phang y chang rồi, khỏi phải nghĩ cho mệt óc~
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 29, 2012
Hơ hơ, v́ mềnh thích gái :flirty:.
Bạn thật.... tham quá đi nha :O

Bạn thật dùng từ phong phú, tiếp thu có chọn lọc cơ đấy, sao không nói toẹt ra là mày biến OC của người ta thành con nào lạ hoắc rồi thế kia cho nhanh ~ :roll:. Mềnh là mềnh muốn phang y chang nhưng mà kĩ năng chưa tới nên một số chỗ ếu vẽ được như bản gốc, đành phải phịa thôi chứ không tốt đẹp được như bạn nói đâu :-j
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Apr 2, 2012
con người ḷng tham vô đáy mà~

bạn nghĩ ai cũng phũ như bạn?? đâu đưa bản gốc đây xem nào~
Reply
:iconstarshiva:
StarShiva Featured By Owner Mar 7, 2012
Man!!! it turned outstanding!!! She is looking great in there!!! What a giant effort!!! It really delivers!!!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 20, 2012
Thank you ^^
Reply
:iconyaoistaloca2:
yaoistaloca2 Featured By Owner Mar 7, 2012
que bien dibujas
Reply
:iconcookieanime:
Cookieanime Featured By Owner Mar 7, 2012
Reply
:iconroboconrobo:
roboconrobo Featured By Owner Mar 6, 2012  Hobbyist Traditional Artist
great !! :D
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 7, 2012
Thankie :D
Reply
:iconroboconrobo:
roboconrobo Featured By Owner Mar 8, 2012  Hobbyist Traditional Artist
no prob :D
Reply
:iconanothergirl04:
AnotherGirl04 Featured By Owner Mar 6, 2012  Student General Artist
So Beautiful~~ :squee:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 7, 2012
Thank you :la:
Reply
:iconmetalraptor:
Metalraptor Featured By Owner Mar 6, 2012  Hobbyist General Artist
This is very beautiful. ^_^
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 7, 2012
Thank you so much ^w^
Reply
:iconjason1985williams:
jason1985williams Featured By Owner Mar 6, 2012  Hobbyist Traditional Artist
very good
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 7, 2012
Thank you :hug:
Reply
:iconkuroi-onee:
kuroi-onee Featured By Owner Mar 6, 2012  Student Digital Artist
beautiful!!!, really I love like look your sketchs ;v; I love so much details and delicate from your lines *-* wonderful as always
sorry for my english aha
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 7, 2012
Thank you so much dearie ;w;! And don't worry, your english is better than me lol
Reply
:iconkuroi-onee:
kuroi-onee Featured By Owner Mar 7, 2012  Student Digital Artist
not, most are a translator XDD, makes my life easier lol ;u;
Reply
:iconangel-rki:
Angel-Rki Featured By Owner Mar 6, 2012  Hobbyist General Artist
love the details in the clothing all the ripples come together making a beautiful whole piece :D
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 7, 2012
Thank you so much >w<
Reply
:iconangel-rki:
Angel-Rki Featured By Owner Mar 31, 2012  Hobbyist General Artist
no problem ^w^
Reply
:icondragast:
Dragast Featured By Owner Mar 6, 2012
Sublime beauty!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 7, 2012
Thank you :hug:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 6, 2012
Image Size
156 KB
Resolution
550×848
Link
Thumb
Embed

Stats

Statistics are temporarily unavailable

×