Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 8, 2011
Image Size
150 KB
Resolution
500×767
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,107
Favourites
261 (who?)
Comments
37
Downloads
30
×
Sleeping princess by Wlotus-2307 Sleeping princess by Wlotus-2307
Wip :roll:. Well, I'm still alive :lmao:

Related :P:

Để tránh nhầm lẫn đnags tiếc, mềnh xin bảo là chị trên kia chính là chị này nha: [link] . Có ai thấy giống không = ))

Ai da nha...
Ignore về cái tên tranh đi :roll:, mềnh rỗng năo + shoujo hóa đó mà :invisible:


____________________
:shamrock: My commission: [link]
Add a Comment:
 
:icondeviouswitch:
DeviousWitch Featured By Owner Jul 10, 2011  Hobbyist Traditional Artist
Beautiful as always!:love:
I love the peaceful expression on her face.:)
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jul 14, 2011
Thank you *A*
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner Jul 9, 2011  Student
đợp ta ... lâu lắm mới thấy up tranh , đi du lịch hả ?
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jul 10, 2011
Đâu, đi thi = ))
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner Jul 12, 2011  Student
đi thi ǵ a ? ;A;
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jul 14, 2011
Học kì = ))
Reply
:iconkandasama:
kandasama Featured By Owner Jul 9, 2011  Student Traditional Artist
bạn ko chịu tô tiếp th́ kêu Fin cho rồi, Wip cái ǵ nữa :roll:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jul 14, 2011
Thì... biết đâu một ngày nào đấy mềnh hứng lên sẽ... tô digi em nó :roll:

Mà mềnh đã tô cái quái gì em nó đâu mà bợn kêu tô tiếp. Vẫn là line = ))
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Jul 9, 2011
mố? cái này cỡ size bao nhiêu thế bợn?
.
.
.
này th́ up câu view :iconpikaslapplz:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jul 9, 2011
Bợn nh́n mức độ vỡ hạt của nó mà không đoán ra sao :roll:
4.5x15, đă bị mềnh cắt mất phần dưới = ))

Up câu view th́ sao hả :slap:. Đó là quyền tự do DA :slap:
Reply
Add a Comment: