Shop Mobile More Submit  Join Login
Smiles by Wlotus-2307 Smiles by Wlotus-2307
Some commission works I'm working on. Orz still try working so hard but their color vers seem to be so far :iconrlytearplz:, I'm so slow T...T
Add a Comment:
 
:iconrikayoru:
RikaYoru Featured By Owner Jan 22, 2013  Student Traditional Artist
I really like it!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Feb 8, 2013
Thank you >...<!!!
Reply
:iconpaburaziga:
PaburaZiga Featured By Owner Jan 21, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Nice ones!!!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jan 22, 2013
Thank you so much :glomp:
Reply
:iconpaburaziga:
PaburaZiga Featured By Owner Jan 22, 2013  Hobbyist Traditional Artist
It's a pleasure!! :3
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Jan 21, 2013
sao giữa một dàn các em xinh tươi lại có 1 anh zai thế này? đào hoa quá nha :rofl:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jan 22, 2013
Ờm bạn nhìn ra được có zai trong này à :roll:. Tinh mắt đấy :rofl:
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Jan 25, 2013
nam bạn vẽ mũi thêm 1 nét dọc á :rofl:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Feb 8, 2013
*há mỏ* thế nhỡ mềnh vẽ 1 nét dọc nhưng có ngực thì bạn nhìn thành gì :roll:
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Feb 9, 2013
nhưng mà rốt cuộc thì bạn cũng đâu có vẽ như thế trong cái đống này ha :]]
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Feb 16, 2013
Nhưng mềnh vẽ thế trong đống khác = ))
Reply
:iconmeodualeo:
meodualeo Featured By Owner Feb 22, 2013
thì lúc đấy lại có cách khác để nhận diện, ko lo ko lo =]]
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Feb 26, 2013
Bợn tài vỡi :v
Reply
(1 Reply)
:iconmetalraptor:
Metalraptor Featured By Owner Jan 20, 2013  Hobbyist General Artist
Great works. ^_^
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jan 22, 2013
Thank you so much :hug:
Reply
:iconred-winged-angel:
red-winged-angel Featured By Owner Jan 19, 2013  Hobbyist Digital Artist
Wonderful!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Feb 8, 2013
Thank you dear :glomp:
Reply
:iconred-winged-angel:
red-winged-angel Featured By Owner Feb 8, 2013  Hobbyist Digital Artist
You're welcome! :D
Reply
:iconjujupie:
Jujupie Featured By Owner Jan 19, 2013  Student Traditional Artist
Waaah!! Beautiful characters!! Your style is so adorable O///O
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jan 22, 2013
Thank you so much jujube-chan >..<
Reply
:iconcici88:
Cici88 Featured By Owner Jan 19, 2013  Hobbyist Writer
Awww my Mahel *^* I can't wait to see how will be finished *^*
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jan 22, 2013
I'm trying it dear ;w;!!!
Reply
:iconcici88:
Cici88 Featured By Owner Jan 22, 2013  Hobbyist Writer
Aww don't worry, I'm only curious *^*
Reply
:iconsilvame:
Silvame Featured By Owner Jan 19, 2013
Dep ma ss :)
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Jan 22, 2013
Thanks em ;^;. ss đang rầu là ss vẽ chậm quá T.T
Reply
:iconsilvame:
Silvame Featured By Owner Jan 22, 2013
cham nhung van dep ma, khoi lo ai ma ko thix tranh cua ss :D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 19, 2013
Image Size
456 KB
Resolution
1359×551
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,502
Favourites
151 (who?)
Comments
27
Downloads
13
×